Danish beach

Databehandlingspolicy

Erklæring om bruk av informasjonskapsler – Gyldig fra 25.05.2018

1. INNLEDNING

Hensikten med denne erklæringen er å gi deg informasjon om bruken av informasjonskapsler på scan-stoves.no, inkludert informasjon om type personopplysninger som samles inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker disse, og hvilke rettigheter du har som bruker av vårt nettsted.

Jøtul Group bekrefter at behandlingen av personopplysninger på scan-stoves.no samsvarer med personvernforordningen (GDPR).

2. PERSONVERNPOLICY

For hver enkelt nettbaserte tjeneste er innsamling av personopplysninger begrenset til det som er strengt nødvendig (dataminimering), og tjenesten skal gi informasjon om:

  • behandlingsansvarlig og formålet med innsamlingen av opplysninger (formål);
  • det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger;
  • typen personopplysninger, enten påbudt eller valgfri, som samles inn for å administrere din bruk, og tilbakekallingen av datakategorier som behandles;
  • kilden opplysningene er hentet fra (når andre opplysninger enn dem som gis via den nettbaserte tjenesten benyttes til behandling av forespørselen din);
  • kategoriene av berørte personer;
  • mottakerne av opplysningene (i prinsippet bare Jøtul Group, med mindre spesifisert når overføring til en tredjepart er nødvendig);
  • perioden for lagring av opplysninger;
  • sikkerhetstiltak (generell beskrivelse);
  • eventuelle forekommende dataoverføringer utenfor EU eller automatisert beslutningstaking;
  • dine rettigheter og hvordan du håndhever dem med Jøtul Group.

Personopplysningene som samles inn som et ledd i tjenestene som tilbys på www.scan-stoves.no, behandles i henhold til sikre protokoller og gir Jøtul Group mulighet til å håndtere forespørsler mottatt i selskapets dataapplikasjoner.

3. COOKIES

4. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene som samles inn via informasjonskapslene på www.scan-stoves.no, overføres ikke til tredjeparter. All behandling av data utført av databehandlere er underlagt en avtale om databehandling, og utføres kun etter at dokumenterte instruksjoner fra Selskapet er mottatt.

5. DINE RETTIGHETER

Hvis Selskapet behandler dine personopplysninger, har du rett til å kreve tilgang til informasjon om data som Selskapet er behandlingsansvarlig for. Du kan også kreve rettelse, sletting og begrensninger av behandlingen av personopplysninger i samsvar med relevant lovgivning om personopplysninger.

Anmodninger knyttet til ovennevnte kan sendes til webmaster@jotul.no.

Hvis det er din oppfatning at Selskapet ikke har oppfylt sine forpliktelser etter Personopplysningsloven, kan du levere en klage til den relevante personvernmyndigheten.

6. ENDRINGER AV ERKLÆRINGEN

Selskapet forbeholder seg retten til å foreta endringer i denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler. Alle endringer vil bli varslet på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke scan-stoves.no etter endringer av erklæringen, samtykker du til den endrede erklæringen.