Dansk strand med strå i forgrunnen og hav i bakgrunnen

Scan garanti

Alle Scan-produkter for vedfyring er produsert av førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontroll før de forlater fabrikken. Hvis det likevel skulle forekomme fabrikasjonsfeil eller mangler, gir vi en reklamasjonsrett på 5 år.

Reklamasjonsretten omfatter alle deler som etter Scan A/S’ vurdering skal erstattes eller repareres på grunn av fabrikasjons- eller konstruksjonsfeil.

Reklamasjonsretten gis til den første kjøperen av produktet og kan ikke overføres (unntatt ved mellomsalg). Reklamasjonsretten omfatter kun skader som har oppstått på grunn av produksjons- eller konstruksjonsfeil.

Produksjonsregistreringsnummer

Produksjonsregistreringsnummeret på vedovnen må alltid opplyses ved kontakt med oss eller Scan-forhandlerne i forbindelse med slike henvendelser.

Alle ildsteder som blir produsert av Scan er utstyrt med et produktregistreringsnummer, dette finner du på typeskiltet som som regel er plassert på baksiden av ildstedet. Typeskilt angir blant annet kontrollstandarder og avstand til brennbart materiale.

Scan med Zensoric-garanti

Scan garanterer at de elektroniske komponentene i Scans vedovner ikke har materielle eller produksjonsrelaterte feil i en periode på to (2) år fra kjøpsdatoen.

Følgende deler omfattes ikke av reklamasjonsretten

 • Slitedeler, f.eks. brennkammerstein, hvelv, rysterist, glass, kakler og tetningslister (unntatt skader som kan fastslås ved leveringen)
 • Mangler som oppstår på grunn av ytre kjemisk eller fysisk påvirkning under transporten, på lageret, under monteringen og senere
 • Sotbelegg som oppstår på grunn av dårlig skorsteinstrekk, fuktig ved eller feilbruk
 • Omkostninger vedr. ekstra varmeutgifter i forbindelse med reparasjon
 • Transportkostnader
 • Kostnader i forbindelse med oppstilling og nedtaking av vedovnen

Reklamasjonsretten bortfaller

 • Ved mangelfull montering (montøren er alene ansvarlig for å respektere og overholde de til enhver tid gjeldende lover og andre bestemmelser fra myndighetene samt monterings- og bruksanvisningen for vedovnen og ovnens tilbehør, som medfølger ved levering)
 • Ved feil betjening og bruk av brensel som ikke er tillatt, eller bruk av ikke-originale reservedeler (se denne monterings- og bruksanvisningen)
 • Hvis vedovnens produktregistreringsnummer er fjernet eller skadet
 • Ved reparasjoner som ikke er utført i henhold til våre anvisninger eller anvisninger fra en autorisert Scan-forhandler
 • Ved enhver endring av Scan-produktets eller produkttilbehørets opprinnelige tilstand
 • Reklamasjonsretten gjelder kun for landet som Scan-produktet opprinnelig ble levert til

Bruk bare originale reservedeler eller deler som er anbefalt av produsenten.

For å registrere en reklamasjonssak må du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet, og de vil hjelpe deg videre.