Fire wood

Ren forbrenning

Vi har som mål å ligge i verdenstoppen når det gjelder miljøvennlig ildstedsteknologi.

Ren samvittighet

Du har all grunn til å ha god samvittighet når du koser deg foran et ildsted fra Scan. Vi har som mål å ligge i verdenstoppen når det gjelder miljøvennlig ildstedsteknologi. Derfor er ren forbrenning en selvfølge. 

Miljøvennlighet er lønnsomt

Våre rentbrennende ildsteder trenger vesentlig mindre ved enn ”gamle” ikke-rentbrennende ildsteder, for å produsere en viss varmemengde. Dersom du fyrer riktig, kan dette bety nesten en halvering av vedforbruket. Du får maksimal varme fra vedfyringen uten at det belaster miljøet, i tillegg til at du sparer penger på et lavere vedforbruk.

Hva menes med rentbrennende?

Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir helt minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk.