Rund vedovn Scan 67-1000 vedovn i lyst skandinavisk kjøkken interiør

Rentbrennende ovn – hva betyr det?

Vi elsker å hygge oss hjemme på kalde høst- og vinterkvelder med varmen og den gode følelsen som vedfyring i peis og vedovn gir. Men vi ønsker også å gjøre det med forvissing om påvirkningen av omgivelsene rundt oss. Velger du en moderne peis eller peisovn fra Scan kan du stole på at vi tar ansvaret for klimaet for deg, slik at du kan konsentrere deg om kosen.

Miljøbevisst med rentbrennende ovn

Visste du at skandinaviske myndigheter har de strengeste kravene i verden for partikkelutslipp fra vedfyring? Det er bare lov til å slippe ut 5 gram svevestøv for hver kilo ved som brennes. Scan har imidlertid langt høyere ambisjoner enn dette og har utviklet en teknologi kalt Clean Burn Technology, som gir rentbrennende vedovn med utslipp på under halvparten av det lovpålagte kravet. Faktisk avgir noen av våre moderne vedovner helt ned mot 1 gram!

Sort kvadratisk rentbrennende vedovn i moderne lyst interiør
Rentbrennende vedovn Scan 80 har diamantform

Hemmeligheten ligger i forbrenningsprosessen

Når veden blir varmet opp, frigjøres gasser og partikler som har vært lagret i treet helt siden det stod i skogen. Eldre vedovner (produsert før 1998) slapp disse partiklene rett ut av skorstenen sammen med varmen – som gir en virkningsgrad på bare 50 %! (SINTEF)

Moderne vedovner og peiser utstyrt med Clean Burn technology forbrenner disse gassene og partiklene effektivt. Dette gir minimale utslipp gjennom pipa, samtidig som det dobler virkningsgraden og gir mer varme til rommet. Prinsippet er at disse ildstedene er bedre isolert, noe som øker temperaturen i brennkammeret.

En mann i en hvit skjorte, René Christensen, Senior Vice President Sales & Marketing, sitter i en stol foran en vegg med bilder av Scan vedovner

Det blir tilført oppvarmet luft rett over bålet, som sørger for at det som i de gamle vedovnene var uforbrente gasser og partikler, også forbrennes. Det gir mindre utslipp gjennom pipa.

René Christensen, Senior Vice President Sales & Marketing

Bred enighet blant eksperter og miljøorganisasjoner

Selv om vedfyring utvilsomt er en viktig medvirkende årsak bak utfordringene knyttet til svevestøv, er det bred enighet blant både eksperter og miljøorganisasjoner i Norge om at løsningen ligger i å erstatte gamle ovner med nye, rentbrennende vedovner og peisovner, eller installere lukkede, rentbrennende peisinnsatser i åpne peiser og gruer. Det er ikke vedfyringen i seg selv som er årsaken til forurensningen; det er de gamle ovnene og peisene som gir en ufullstendig forbrenning av partikler og gasser. Ved å erstatte disse gamle ildstedene med nye, kan vi betydelig forbedre problemet med forurensning forårsaket av vedfyring.

Felles europeiske forskrifter for mindre utslipp

Fra 1. januar 2022 trådte de nye kravene til utslipp fra ildsteder i kraft i henhold til EU/EØS-lovgivningen om miljømessig utforming av ovner, også kjent som Eco design Directive. I henhold til Standard Norge dekker kravene utslipp av partikler (PM), organiske gassformige forbindelser (OGC) og karbonmonoksid (CO). Av hensyn til klimaet håper vi at det fortsatt vil bli stilt strenge krav som utfordrer oss til å holde vårt fokus på å videreutvikle ren forbrenningsteknologi og gjøre den enda bedre.

Satsing på utskifting av gamle ovner til rentbrennende ovner 

I 1998 ble det lovpålagt at alle ildsteder som selges i Norge er rentbrennende, for å redusere det helsefarlige svevestøvet. Dette gjelder også absolutt alle ovner som installeres, uavhengig om den er kjøpt ny eller brukt.

Men ifølge forskningsinstituttet SINTEF er det et formidabelt forbedringspotensial. Det finnes fortsatt svært mange ikke-rentbrennende vedovner og peiser i bruk i norske hjem og hytter.

Bryggen i Bergen på vinteren med store snøkledde fjell bak

For å få fortgang i utskiftingstakten, har Bergen kommune gått foran som et godt eksempel og har fristet innbyggerne med 5000 kroner i vrakpant for eldre ildsteder. I tillegg innførte kommunen fra nyttår fyringsforbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder, som har gitt svært gode resultater. Med disse suksessene er det flere kommuner som vurderer å følge initiativet til kommunen.

Rentbrennende vedovner er et godt bidrag til sunnere klima

Det å fyre riktig med en peis eller vedovn som gir minimale partikkelutslipp, er ditt personlige bidrag i miljøsammenheng for å skape et sunnere klima for oss alle. For luftforurensende stoffer som slippes ut i ett land, kan transporteres i atmosfæren og bidra til dårlig luftkvalitet i naboland, derfor bør luftforurensingsutfordringene være i alles interesse. 

Også miljøorganisasjoner, Norges Astma- og Allergiforbund og fyringsbransjen ønsker et forbud mot gamle ovner, og ønsker at forbrukerne skal oppgradere for å redusere forurensingen.

Hånd med hvitt kjoleerme stryker over en grønne strå på en eng

Hvordan se om ovn er rentbrennende

Du kan enkelt sjekke om din peis er en miljøvennlig og effektiv vedovn, peis eller peisinnsats - eller eller egentlig burde blitt sendt til gjenvinningsstasjonen.

En rentbrennende ovn har hull designet for sekundærforbrenning som du mest sannsynlig vil finne på bakveggen inne i brennkammeret.

Disse hullene tilfører luft til bålet og bidrar til å forbrenne partikler som tidligere ikke ble fullstendig forbrent. Scan vedovner har disse gjenkjennelige hullene plassert i midten eller øverst på platen bak i brennkammeret.

Vedfyring gir god energi-økonomi for deg

Du kan gjøre gode besparelser på å ta energismarte valg i boligen din.

Sort peisovn Scan 84 med sort glassdør I en moderne nordisk stue med brun sofa og lysegrå stol

Ved at mindre varme forsvinner ut av pipa og mer overføres til hjemmet ditt, gir det betydelig lavere strømforbruk. Dette har Naturvernforbundet, regnet på for oss, og du får følgende besparelser med et rentbrennende ildsted.

  • Et eldre, ikke-rentbrennende ildsted klarer bare å utnytte 50 % av veden til varme, mens et rentbrennende ildsted utnytter opp til 80 % (SINTEF)
  • En 40-liters sekk med bjørkeved gir teoretisk utregnet 76 kWh varme til boligen. Men brent i en gammel ovn gir den bare 39 kWh varme. I en rentbrennende ovn gir den 60 kWh varme til boligen. (Naturvernforbundet)

Med vår vedkalkulator kan du sammenligne prisen på strøm og vedfyring.

En rentbrennende vedovn gir mange fordeler

Fordelene stopper imidlertid ikke der; feiervesenet kan rapportere at de feier ut minimale mengder sot av skorsteinene sammenlignet med tidligere. Dette er basert på norske erfaringer, men vil selvfølgelig også gjelde i ethvert annet land som fyrer med ved.

Med en rentbrennende ovn og utslipp redusert med opptil 80 % prosent sammenlignet med gamle ovner, bidrar du med andre ord til både et renere miljø og til å spare oppvarmingskostnadne dine. En win-win situation.