Dame I hvit kjole som går i en åker

Vedfyring i peis og vedovn er bærekraftig oppvarming

De aller fleste av oss ønsker å gjøre bærekraftige valg for fremtiden og våre etterkommere. Da er det er ekstra tilfredsstillende å sette seg ned foran din vedovn eller peisovn vel vitende om at ved er en fornybar og kortreist ressurs, og et rentbrennende, vedbasert ildsted fra Scan stoves er bærekraftig oppvarming.

Fyring i vedovn er en viktig kulturarv

Den gode følelsen som flammene gir oss, har fulgt oss gjennom generasjoner. Det forteller hvilken ressurs bålet har vært for forfedrene våre, mange hundre tusen år tilbake i tid. Innendørs varme fra vedfyring er en kulturarv som aldri har blitt umoderne, selv om oppvarmingsmetodene har endret seg og vi har supplert med flere varmekilder, nye byggeskikker og pålegg om stadig tettere bygg.

Vedkubber med flammer

Svevestøv - hvor mye forurenser vedfyring?

Svevestøv er små partikler fra forbrenningsprosessen som bæres gjennom luften og kan pustes ned i lungene. Dette og annen luftforurensing er et stort helseproblem i byer i mange europeiske land, rapporterer Det europeiske helsebyrået, og vedovner og peiser har i denne sammenheng vært under press i mange år, fordi de gamle, ikke-rentbrennende ildstedene slipper ut en høy andel helsefarlig svevestøv.

Fordi utskiftningshastigheten på gamle ovner er langsom og tettheten av svevestøv er høy i enkelte byer på kalde vinterdager, er det stadig flere organisasjoner som krever forbud mot å fyre med ved i ikke-rentbrennende ovner.

En stor utfordring, er at det ikke er gjennomført internasjonale undersøkelser som viser hvor lite utslipp moderne rentbrennende peiser og ovner med rentbrennende teknologi gir, og at det ikke stilles utslippskrav til ovnene som selges. I mangel på denne kunnskapen, er det i stedet vedfyring generelt – ikke gamle vedovner – som blir utpekt som problemet.

vakker luftregulering på en peis med klebersteinskledning

Fyring i vedovn trenger oksygen

Når ved brenner, avgis det gasser, og i følge Folkehelseinstituttet (FHI) ligger halvparten av energien (varmen) i veden i disse gassene. Men mye av vedfyringen skjer med for liten oksygentilførsel, noe som gir ufullstendig forbrenning (uforbrente gasser) og høye utslipp av partikler. FHI skriver at de gamle vedovnene slipper ut seks ganger så mye partikler som nye, rentbrennende ovner.

Prinsippet bak Clean burn Technology handler derfor om hvordan veden forbrenner. Derfor kan partikkelutslippet fra vedfyring reduseres kraftig bare ved å skifte ut gamle forurensende ovner med nye rentbrennende ovner. 

Moderne rentbrennende ovner og peiser

Siden norsk lovgiving innførte påbud om at alle vedovner, peiser og peisinnsatser som selges skal være rentbrennende, nettopp for å redusere luftforurensingen, har Scan stoves vært opptatt av å produsere klimavennlige ovner, peisovner og peisinnsatser gjennom vår «Clean burn Technology». Vi har gjort store investeringer i forskning og utvikling, og har utviklet en forbrenningsteknologi som ligger langt under kravet om maks 5 gram partikler per kilo brent ved, som Norske myndigheter stiller til en rentbrennende ovn. Enkelte modeller fra Scan stoves kan vise til et partikkelutslipp helt ned mot 1 gram – som selv helse- og miljømyndighetene trykker til sitt bryst.

Klimafokuset er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag for å bidra til en bærekraftig klode. Derfor er vi dypt engasjert i å fortelle om viktigheten av rentbrennende ovner og peiser over hele verden.

Brennende peis i stue med stol og store vinduer

Bærekraftig oppvarming med moderne peis

Ved er et biobrensel og regnes som fornybar energi. Når et tre råtner naturlig i skogen avgir det akkurat like mye CO2 (drivhusgassen karbondioksid) som det samme veden vil avgi når det brennes i en vedovn. Ved er fornybar energi. Vedfyring i vedovn regnes som klimanøytral i den forstand at skog er en fornybar ressurs og at CO2 som frigjøres under vedforbrenning tas opp i trærne og inngå i naturens egen syklus. Av denne grunn regnes biobrenselet ved som en viktig ressurs for å kunne møte forpliktelsene i Kyoto-avtalen, skriver Varmeprodusentenes Forening.  

Ved å erstatte 5000 KWh strøm fra kullkraftverk med ved/bio, reduseres utslipp av CO2 med 5 tonn. Dette tilsvarer CO2-utslipp fra 2 års bilkjøring

Norsk varme

Det vil si at en rentbrennende ovn, peis eller peisinnsats fra Scan stoves og riktig fyring ikke påvirker miljøavtrykket ditt negativt! Det gjør det ekstra godt å krype opp i godstolen foran vedovnen eller peisovnen med en god bok og bare nyte den langsomme tiden og lyden av det knitrende bålet.