Flammer i peisen

Spar miljøet – og få fyr i peisen hver gang

Du har sikkert fått med deg at du kan redusere partikkelutslippet fra vedfyring ved å bytte fra en gammel vedovn til en rentbrennende vedovn, peis eller peisinnsats.
Men visste du at du kan redusere partikkelutslippet ytterligere, bare ved å stable bålet på en bestemt måte?

Riktig opptenning av vedovnen

Tenner du opp riktig i peisen, kan du redusere partikkelutslippet med 50-80%. Det gir mindre sot og aske, sikrer bedre lufttilførsel og gjør at første illegg av ved varer lengre. Fyring fra toppen betyr at man stabler vedkubber ganske tett, og så tenner et lite bål på toppen av vedstabelen, slik at ilden brenner seg nedover. Ovnen kommer da raskere opp i driftstemperatur, og gassene forbrennes bedre. Riktig vedfyring kan også hindre pipebrann og branntilløp. Pipebranner er ofte forårsaket av dårlig vedfyring.

Bygg bålet riktig

Her får du noen enkle steg til miljøvennlig opptenning i ovnen.

En hånd med lighter som tenner på vedkubber i en peisovn

 1. Start med å legge to store vedkubber i bunnen av brennkammeret.
 2. Legg så et lag med opptenningsved oppå vedkubbene, gjerne i flere lag og legg dem med litt luft mellom pinnene.
 3. Ovenpå laget med opptenningsved legger du 2-3 opptennigsbriketter.
  (Bruker du avispapir skal du vite at det lager unødvendig mye aske og bidrar til mer sot som er skadelig for miljøet).
 4. Siste steg er enkelt, tenn på og sett døren litt på gløtt mens bålet tar skikkelig fyr.
 5. Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, kan du regulere ventilene ned.
 6. Det er bedre å legge inn ny ved hyppigere, i en mindre mengde (en passe stor vedkubbe).

Sørg for nok luft

 • Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt de første minuttene til det brenner godt.
 • Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
 • Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen.
 • Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa.

Risikoen for sot- og pipebrann er mye lavere om du følger disse rådene.

Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening

Hva kan man gjøre feil?

 • Feil vedfyring, for eksempel langsom opptenning og lav temperatur, vil føre til at utslippet av svevestøv blir mangedoblet.
 • Hvis man bruker fuktig ved, blir sot- og partikkelutslippene 10-30 ganger høyere enn med tørr ved.
 • Glem avispapir til opptenning. Bruk never, småflis og tennbriketter istedenfor
 • Unngå rundfyring, dvs. struping av lufttilførselen for å få det til å brenne lenge
 • Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Tre gode grunner til å fyre riktig

Opptenning fra toppen er viktig fordi det er positivt for miljøet, men det er enda flere gode grunner for å fyre riktig, her er tre:

1.  Det skåner miljøet

Det å bygge bålet riktig, tenne fra toppen og ha god trekk gir også lavere utslipp av klimagasser og sot og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensing. Ved er en fornybar energikilde, og dermed mer klimavennlig enn fossil oppvarming.

2. Det bedrer sikkerheten

Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, renere glass og redusert risiko for sot- og pipebrann.

Vedfyring varmer også ved strømbrudd og har også potensiale til å spare elektrisitetsnettet i et større perspektiv, og bidra til energisikkerhet i landet.

3. Du sparer penger

Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre og du oppnår opptil dobbelt så mye varme. Det sparer du penger på.

Hvordan vet man om veden er tørr?

Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre skal det låte som når et balltre treffer en ball.

Hvis alle gamle vedovner blir byttet ut med nye rentbrennende, og bruker dem i følge brukermanualen, vil bidraget til totalutslippet av partikler synke kraftig. Samtidig kan du kose deg foran vedovnen din med god samvittighet, vel vitende om at du varmer deg foran en fornybar og miljø- og klimavennlig peisovn.

Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

 

Feiing og vedlikehold av ildstedet
 

Om du fyrer veldig mye, kan du sammen med feiervesenet i din kommune vurdere feiebehovet ditt, og om pipa eventuelt skal feies hyppigere. I tillegg er det viktig å kontrollere vedovnen før hver fyringssesong og bytte ut slitedeler som f.eks pakninger og sjekke om noe er slitt eller har gått i stykker. Les mer om vedlikehold og av ovnen i Monterings og bruksanvisningen.

Hvorfor bør du velge en rentbrennende ovn fra Scan?

Det å velge et nytt ildsted fra Scan er et trygt valg enten du skal bytte ut en gammel vedovn eller peis eller installere et helt nytt ildsted. Med å velge en rentbrennende ovn, er du med på å redusere svevestøvutslippene med opptil 90%, i tillegg til at du får 40% mer effektivitet ut av hver vedkubbe. 

 

Se våre rentbrennende vedovner og peiser