Hånd som tenner på peisen i en hvit vedovn Scan 83-2

Spar miljøet – slik fyrer du riktig i peisen

Du har sikkert fått med deg at du kan redusere partikkelutslippet fra vedfyring ved å bytte fra en gammel vedovn til en rentbrennende vedovn, peis eller peisinnsats.
Men visste du at du kan redusere partikkelutslippet ytterligere, bare ved å stable bålet på en bestemt måte?

Slik fyrer du riktig i vedovnen

Tenner du opp riktig i peis eller vedovn, kan du redusere partikkelutslippet med 50-80%. Det gir mindre sot og aske, sikrer bedre lufttilførsel og gjør også at veden varmer lengre. Å tenne fra toppen betyr at man tenner et lite bål på toppen av vedstabelen, slik at ilden raskt brenner seg nedover. Ovnen kommer raskere opp i driftstemperatur og gassene forbrennes bedre. Riktig vedfyring kan også hindre pipebrann og branntilløp, da disse ofte er forårsaket av dårlig vedfyring over lengre tid.

Peisovn med klebersteinskledning i et hvitt kontor med kurvstol

Bygg bålet riktig - tenn fra toppen

Her får du noen enkle steg til riktig opptenning i ovnen

Hånd som tenner opp bålet i peisen
 1. Start med å legge to store vedkubber i bunnen av brennkammeret i peisen eller peisovnen.
 2. Legg så et lag med opptenningsved oppå vedkubbene, gjerne i flere lag, og legg dem med litt luft mellom pinnene.
 3. Ovenpå laget med opptenningsved legger du 2-3 opptennigsbriketter.
  (Bruker du avispapir skal du vite at det lager unødvendig mye aske og bidrar til mer sot som er skadelig for miljøet).
 4. Siste steg er enkelt, tenn på og sett døren litt på gløtt mens bålet tar skikkelig fyr.

Først når vedovnen er varm, etter ca. 15 minutter, kan du regulere ned lufte- og opptenningsventilene .

Det er bedre å legge inn ny ved hyppigere i en mindre mengde (en passe stor vedkubbe), enn å bruke store vedkubber.

Vil du lese hvordan du bygger bålet riktig i akkurat din Scan vedovn eller peis finner du et eget kapittel om dette i brukermanualen til produktet.

Slik sørger du for god trekk og nok luft under opptenning

 • Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt de første minuttene til det brenner godt.
 • Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
 • Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen.
 • Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa.
Vedlag med mye tørr ved

Hva kan man gjøre feil når man fyrer opp i peisen?

 • Feil vedfyring, for eksempel langsom opptenning og lav temperatur, vil føre til at utslippet av svevestøv blir mangedoblet.
 • Hvis man bruker fuktig ved, blir sot- og partikkelutslippene 10-30 ganger høyere enn med tørr ved.
 • Glem avispapir til opptenning. Bruk never, småflis og tennbriketter istedenfor
 • For mye eller for lite ved i vedovnen eller peisen under fyring - den optimale mengden finner du i brukermanualen til produktet.
 • Unngå rundfyring, dvs. struping av lufttilførselen for å få det til å brenne lenge
 • Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.
 • Fuktig ved; bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Tre gode grunner til å fyre riktig

Det er mange gode grunner for å fyre riktig, her er tre:

Skog med grønne furutrær

1.  Det skåner miljøet (Naturvernforbundet)

Det å bygge bålet riktig, tenne fra toppen og ha god trekk gir også lavere utslipp av klimagasser og sot og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensing. Ved er en fornybar energikilde, og dermed mer klimavennlig enn fossil oppvarming.

2. Det bedrer sikkerheten

Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, renere glass og redusert risiko for sot- og pipebrann.

Vedfyring varmer også ved strømbrudd og har også potensiale til å spare elektrisitetsnettet i et større perspektiv, og bidra til energisikkerhet i landet.

3. Du sparer penger

Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre og du oppnår opptil dobbelt så mye varme. Det sparer du penger på.

Hvorfor bør du velge en rentbrennende ovn fra Scan?

Hvis alle gamle vedovner blir byttet ut med nye rentbrennende, og bruker dem i følge brukermanualen, vil bidraget til totalutslippet av partikler synke kraftig. Med å velge en rentbrennende ovn, er du med på å redusere svevestøvutslippene med opptil 80%, i tillegg til at du får 40% mer effektivitet ut av hver vedkubbe. 

Samtidig kan du kose deg foran vedovnen din, vel vitende om at du varmer deg foran en fornybar varmekilde.