Dame I hvit kjole som går i en åker

Vedfyring er bærekraftig oppvarming

De aller fleste av oss ønsker å gjøre bærekraftige og miljøvennlige valg for fremtiden og våre etterkommere. Da er det er ekstra tilfredsstillende å sette seg ned foran vedovnen eller peisovnen vel vitende om at ved er en fornybar og kortreist ressurs, og et rentbrennende, vedbasert ildsted fra Scan er bærekraftig oppvarming.

En viktig kulturarv

Den gode følelsen som flammene gir oss, har fulgt oss gjennom generasjoner. Det forteller hvilken ressurs bålet har vært for forfedrene våre, mange hundre tusen år tilbake i tid. Innendørs varme fra vedfyring er en kulturarv som aldri har blitt umoderne, selv om oppvarmingsmetodene har endret seg og vi har supplert med flere varmekilder, nye byggeskikker og pålegg om stadig tettere bygg.

Svevestøv fra vedfyring

Svevestøv er små partikler fra forbrenningsprosessen som bæres gjennom luften og kan pustes ned i lungene. Dette og annen luftforurensing er et stort helseproblem i byer i mange europeiske land, rapporterer Det europeiske helsebyrået, og vedovner og peiser har i denne sammenheng vært under press i mange år, fordi de gamle, ikke-rentbrennende ildstedene slipper ut en høy andel helsefarlig svevestøv.

Fordi utskiftningshastigheten på disse gamle ildstedene er langsom og tettheten av svevestøv er høy i enkelte byer på kalde vinterdager, er det stadig flere organisasjoner som krever forbud mot å fyre med ved i ikke-rentbrennende ovner.

En stor utfordring, er at det ikke er gjennomført internasjonale undersøkelser som viser hvor lite utslipp peiser og ovner med rentbrennende teknologi gir, og at det ikke stilles utslippskrav til ovnene som selges. I mangel på denne kunnskapen, er det i stedet vedfyring generelt – ikke type ovn – som blir utpekt som problemet.

Vedfyring trenger oksygentilførsel

Når ved brenner, avgis det gasser, og i følge Folkehelseinstituttet (FHI) ligger halvparten av energien (varmen) i veden i disse gassene. Men mye av vedfyringen skjer med for liten oksygentilførsel, noe som gir ufullstendig forbrenning og høye utslipp av partikler. Prinsippet bak Clean burn Technology handler derfor om hvordan veden forbrenner.

FHI skriver at de gamle vedovnene slipper ut seks ganger så mye partikler som nye, rentbrennende ovner. Derfor kan partikkelutslippet fra vedfyring reduseres kraftig bare ved å skifte ut gamle forurensende ovner med nye rentbrennende utgaver. 

Ovner og peiser med rentbrennende teknologi

Siden skandinavisk lovgiving innførte påbud om at alle ildsteder som selges skal være rentbrennende, nettopp for å redusere luftforurensingen, har Scan vært opptatt av å produsere klimavennlige ovner, peisovner og peisinnsatser gjennom vår «Clean burn Technology». Vi har gjort store investeringer i forskning og utvikling, og har utviklet en forbrenningsteknologi som ligger langt under kravet om maks 10 gram partikler per kilo brent ved, som Norske myndigheter stiller til en rentbrennende ovn.

Enkelte modeller fra Scan kan vise til et partikkelutslipp helt nede på 1 gram – som selv helse- og miljømyndighetene trykker til sitt bryst.

Klimafokuset er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag for å bidra til en bærekraftig klode. Derfor er vi dypt engasjert i å fortelle om viktigheten av ren forbrenning over hele verden.

Bærekraftig oppvarming.

Fyring i vedovn regnes som å være klimanøytralt, da ved fra det brente treet avgir like mye CO2 (drivhusgassen karbondioksid) som det ville ha gjort ved forråtnelse i naturen. Slik vil CO2 som frigjøres under vedforbrenning tas opp i trærne og inngå i naturens egen syklus. Av denne grunn regnes biobrenselet ved som en viktig ressurs for å kunne møte forpliktelsene i Kyoto-avtalen, skriver Varmeprodusentenes Forening.  

I følge Norsk Varme – en forening for hele ildstedsbransjen – utnytter nye ovner inntil 82% av energien i en vedkubbe, mens ovner med 90% utnyttelsesgrad er under utvikling. Skal vi sammenlikne det med andre næringer utnyttes 80-85% av energien som ligger i utbygde vassdrag, mens kullkraft utnytter under 50% av energien i kull.

Fyr opp med god samvittighet!

.

Ved å erstatte 5000 KWh strøm fra kullkraftverk med ved/bio, reduseres utslipp av CO2 med 5 tonn. Dette tilsvarer CO2-utslipp fra 2 års bilkjøring

Norsk varme

Det vil si at en rentbrennende Scan-ovn og riktig fyring ikke påvirker karbonavtrykket ditt negativt! Det gjør det ekstra godt å krype opp i godstolen foran vedovnen eller peisovnen med en god bok og bare nyte den langsomme tiden og lyden av det knitrende bålet.

 

Se våre rentbrennende vedovner og peiser