Dansk strand med en kvinne gående langs vannet

Bærekraftig vedfyring med rentbrennende ovn

De senere år har svevestøv fra vedfyring skapt store overskrifter i Europa, men til tross for dette er det bred enighet blant ekspertene at løsningen på problemet er enkel; å skifte ut gamle ovner med nye rentbrennende vedovner, peiser og peisinnsatser. Dette er gode nyheter for klimaet og luftkvaliteten!

Det er ingen hemmelighet at svevestøv utgjør et alvorlig helseproblem i mange store byer rundt om i Europa. Disse små luftbårne partiklene stammer fra veitrafikk, gamle vedovner med ikke-rentbrennende fyringsteknologi og langtransportert forurensning. Veitrafikk bidrar aller mest til svevestøvnivåene mange steder, både med veistøv fra dekk- og asfaltslitasje og utslipp av eksos. 

I flere byer og tettsteder bidrar også vedfyring fra gamle ovner til vesentlig partikkelutslipp. For med en ikke-rentbrennende og gammel ovn, fyrer du nemlig ikke bare for kråka, du sender også det helsefarlige svevestøvet rett ut gjennom skorstenen. Et problem som forbedres drastisk ved å fyre riktig i en rentbrennende ovn.

Grå himmel med forurensende røyksky

Europeisk utfordring med gamle vedovner

Mange land i Europa har de siste ti årene satt fokus på å redusere luftforurensningen, noe som har gitt gode resultater på luftkvaliteten. Men noen land henger etter på denne utviklingen, skriver Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Det er spesielt i land med dårlig økonomi vi ser vi en negativ trend med oppvarming med utslippsfarlige vedovner som ikke er rentbrennende, sier seniorforsker Susana Lopez-Aparicio fra NILU (Norsk institutt for luftforskning).

I mangel av denne kunnskapen, vurderer mange land å innføre et totalforbud mot vedfyring, noe som ville representere et stort inngripen i folks liv. Vi tror dette mildt sagt vil være feil tilnærming, ettersom løsningen på utslippsproblemet ligger i en forbrenningsteknologi og riktig vedfyring som allerede eksisterer. Derfor er det viktig å spre informasjon om at det nytter å benytte rentbrennende teknologi.

Vil du sjekke hvordan luftkvaliteten har vært på ditt hjemsted de siste to årene, og sammenligne den med andre byer over hele Europa, kan du bruke EEAs oversiktskart for luftkvalitet.

Gammel forurensende peisovn med flammer og åpne dører

Hvor mye forurenser vedfyring?

Med dette som bakteppe fra media, kan vedfyring høres ut som en utrygg affære. Men fortvil ikke, det er ingen grunn til å gi opp eller ha dårlig samvittighet for den koselige vedfyringen. Du kan gjøre klimaet en stor tjeneste bare ved å fyre riktig og skifte ut gammel vedovn til en moderne peis eller vedovn med Clean burn Technology.

Enova (som jobber for å gjøre Norge til et lavutslippsland) fastslår at andelen svevestøv reduseres med hele 80 prosent om du bytter et ikke-rentbrennende ildsted med en rentbrennende vedovn. Samtidig vil 80 prosent av energien fra veden avgi varme ut i rommet.

Som et ledd i vårt klimafokus hos Scan stoves, legger vi store ressurser nettopp i å utvikle ovner og peisinnsatser som både begrenser utslippet av partikler til et absolutt minimum, samtidig som de varmer optimalt.

Hva er Clean burn Technology og rentbrennende ovn?

Clean burn Technology er Scans terminologi på ren forbrenning. Clean burn Technology betyr i hovedsak at en rentbrennende ovn, peis eller peisinnsats har et dobbelt forbrenningskammer, som også brenner opp de finere partiklene og omdanner opptil 90 % av gassene og partiklene til varme. På denne måten utnytter den også veden optimalt. Det faktum at ren forbrenningsteknologi sammen med korrekt fyring gir 40 prosent mer varme per vedkubbe enn eldre ovner, er også en god bonus!

Trestamme som råtner i et vann i skogen

Er vedfyring klimanøytralt?

Ved er en fornybar ressurs og øker ikke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, det regnes derfor som en bærekraftig varmekilde ifølge Enova (Enova SF is owned by the Norwegian Ministry of Climate and Environment). Veden består naturlig av karbon, hydrogen, oksygen, litt nitrogen, og spor av svovel, klor og askeelementer (SINTEF) og det er viktig å merke seg at utslipp av disse stoffene derfor er uunngåelig, sidene de er naturlig lagret i treet.

Når man brenner veden omdanner energien som er lagret i veden til varme. Moderne, rentbrennende vedovner benytter en betydelig mer effektiv forbrenningsmetode sammenlignet med eldre ikke rentbrennende modeller, og hele 80% av energien fra veden går til varme til rommet. Ved å erstatte din gamle vedovn med en nyere variant og bruke riktig vedfyringsmetode vil utslippene derfor reduseres betraktelig.

Hvordan kan vi løse problemet med svevestøv?

Vi vet at løsningen på problemet med svevestøv blant annet ligger i å bytte ut gamle, ikke-rentbrennende ildsteder og peiser med sine moderne etterfølgere. Men hvordan kommer vi dit?

En løsning kan være å se på Bergen; Etter at luftkvalitetsmålerne i byen begynte å vise rødt gjentatte ganger, noe som indikerer en "stor helserisiko" forbundet med å være utendørs, implementerte byen en rekke tiltak med gode resultater. Takket være vrakpant på 5000 NOK for eldre ovner og peiser, gikk mange bergensere over til ren forbrenning av ved. 

Fra begynnelsen av året i 2021 innførte kommunen også forbud mot fyring i ikke-rentbrennende ovner og peiser. “Har du et slikt ildsted har du ikke lov til å bruke det. Det må enten skiftes ut, fjernes, plomberes eller på annen måte sikres mot bruk”, uttalte kommunen på sitt nettsted. I praksis betyr dette at det er totalforbud mot bruk av mange foreldede, ikke-rentbrennende vedovner og peiser i kommunen.

Miljøorganisasjonene og vedovnsbransjen stilte seg også bak initiativet: "Både miljøorganisasjoner og ovn- og peisindustrien ønsker å samles om et forbud mot gamle ovner og få forbrukerne til å skifte dem ut med nye".

Stor peisinnsats Scan 5005 med flammer i en moderne lys stue

Resultatene av tiltakene som Bergen har iverksatt er overraskende gode. I en nylig studie fra European Environment Agency (EEA) ble Bergen rangert som femte beste av de 320 europeiske byene der luftkvalitetenble undersøkt.

Rentbrennende ovn og riktig vedfyring er løsningen!

Konklusjonen er at gamle og utdaterte, ikke-rentbrennende vedovner og peiser er en viktig medvirkende årsak bak luftbårne støvproblemer i byer og byer i Europa på kalde vinterdager. Mens rentbrennende nye ovner og moderne peiser, sammen med riktig fyring, reduserer dette betraktelig.

Man bør ikke avvikle vedfyringen. Den er med på å redusere utslippet av klimagasser, spesielt hvis du ser dette opp mot oljefyring som ofte har vært et alternativ. Vedfyring reduserer også strømforbruket. Men det er viktig at vi bruker rentbrennende ovner for å få ned de helseskadelige utslippene.

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

Det er en ganske enkel måte å bidra til et bedre klima, synes du ikke?